الرئيسية / شعر الحسانية / من ديوان الأديب عبد الله بن اسنيد

من ديوان الأديب عبد الله بن اسنيد

في المهجر في قرية رفسك التقيت بمحمد ولد باكا رحمه الله فأعجبت بأدبه وطلبت منه أن يعلمني لغن فقلت له:

هَذَانَ جَيْتَكْ وِإجازيــــكْ **** إنْــــدُوْرْ إتكَرِينِ لِغْنَ
مُحَمَّدْ .. وَالتَّلْمِيدْ اعْليكْ**** مَا نِكْدِرْ عَنُ نِسْتَغْنَ

فأجابني:

لاَهِ لِبَّيْدْ ألاَهِ كَـــــــــيْدْ***** ءانَ حَكْ انْكَرِّ لِغْـــنَ
يَغَيْرْ ابْشَرْطْ إعُودْ إبَّيْدْ***** إيلَ كَاطِعْ مَا يِتْمَغْنَ

فقلت له:

كَوْنِ مَا نِتْمَغْنَ تَــــــــرْعَ ****لاَ مَا رَاغْ امْغَنِّ فَاغْنَ
فَاكْطَاعِ .. فَاغْنَايَ طَـمْعَ****إنْكِدْ ألاَ مَا نِتْمَغْــــــنَ 

فأجابني:

شَيْنْ الصَّنْعَ مَاهُ مَحْمُودْ ****وِاكِدْ امْــــــــنَادِمْ يِسْتَغْنَ
عَـــــنُّ .. وَلَحْرَ لَيْنْ إعُودْ****شَيْنْ الصَّنْعَ شَيْنْ افْلِغْــنَ 

فقلت له:

عَنْ شَيْنْ الصَّنْعَ مَاهِ مَيْنْ ****إنْكِدْ افْلِغْنَ نِسْتَغْنَ
لُـــــــكَانُ لِمْغَنِّينْ. ابْشَيْنْ ***الصَّنْعَ. مَا صَنْعُ لِغْـنَ 

فأجابني:

لِــــــمْغَنِّينْ إفْلِغْنَ دَلْغُ*****وِاحْنَ لِغْنَ دُونْ ابْلَغْنَ
شَيْنْ الصَّنْعَ ذَ الْمَا بَلْغُ*****كَــطُ لِمْغَنِّينْ .. إفْلِغْنَ

وفي محل العمل بانواكشوط زارني خليلي الطيب ولد ديد رحمه الله وطلب مني .” إزريك وأتاي وكاف”. وعند ما حضرت “ازريك وأتاي” كتبت له الكاف التالي:

الطِّيِبْ لاَجَ عَنْدُ جَايْ *** غَايَ مَانِخْتَيْرْ انْسَكْرِيهْ
ازْرِيكَ ذِيكِيَ. وَاتَايْ **** ذَاكُوَّ.. وَالْكَافْ أرَاعِيـهْ

التقيت بالأديب الكبير وزميلي في المهنة باب ولد هدار عند حلاق في المقاطعة السادسة بانواكشوط فقلت له سأقول لك كافا اذا ضمنت لي ان لا تجيبني فقال : قل فقلت :

لِيـــــشِ مِتْمَنِّ مَاهِ رَدْ **** انْكَاطِعْ لٌمابَ بابَ
وِامْنَيْنْ الْيَابَ هِيَّ بَعْدْ **** أوَّلْ غَايَ بِيهَ يَابَ

الأديب عبد الله بن اسنيد

6 تعليقات

 1. محمد العوبلي

  تحميل

 2. محمد بد الله ابن التاه

  تصحيح :
  عبد الله ولد اسنيد يرثي محمد ول باكا

  لِ يَاسِرْ عَـنْ يِنْعِيلِ حَـدْ *** حَامِدْ لَللَّ حَدْ اتْفَكَّدْ
  وَفَاتُ سَابِكْ مُحَمَّدْ *** بِالمَوْتْ الِّ لَحْكِتْنَ نَاسْ
  يِــينْ الْمَوْتْ أمُومنْ بَأشَدْ *** لِمَانْ إنْهَ لَحِكْتُ حَاسْ
  بْ اكْبَلْهَ نَفْـسُ مَالُ لَعْـدْ *** بِامْجِهَالُ لُ يَاسِرْ حَاسْ
  مَاهِ بَاغِتُّ وِيلَ هَــدْ *** امْغَنِّ بِغْنَاهْ اعْلَ سَاسْ
  دايِرْ بِيهْ إعِدْ إيـلَ كَدْ *** خِصَالُ يَعْرَفْ عَنْهَ يَاسْ
  رَ مَا يِكْدِرْ يِحْصِيهَ عَدْ *** أبْدَ خِصَالُ مَا تِنْكَاسْ
  بِلعَدْ ابـْلاَ كَيْسْ ابْلاَ حَدْ *** كَافِ ذَاكْ إلتَعِرْفْ النَّاسْ
  مِنْهَ مَا كَافِيهَ مَقْصَدْ *** لِلْعَدْ ألاَ كَافِ لِجْنَاسْ
  ألاَ لِفْلاَقْ ألاَ كَافِ مَدْ *** لِلمَعْنَ لَيْدْ ألِقْتِبَاسْ
  أحَـجْـلِتْـلِ كَـوْلِتْ وِغَمَّدْ *** لَهْلْ الشَيْخْ ابْرَاهِيمْ انْيَاسْ
  افكَوْلَخْ مُحَمَّدْ عَنْ بَعْــدْ *** “أثْرْ الخَيْرْ إنَسِّ فِلْبَاسْ”
  وِانْدَوَّرْ لِلاَهْ الصَّمَدْ *** لَهْلُ عَاكِبْ ذَالْبَاسْ المَاسْ
  بِالخَيْرْ أبِالصَّبْرْ أبِالحَمْدْ *** إنَسِّ وَسْوَ مَا يِنْقاسْ
  مُحَمَّدْ كَـاعْ ابْحَدْ أعَنْدْ *** أهْلُ وِالنَّاسْ ابْلاَ مِقْيَاسْ
  وِامْشَ وِمْنَيْنْ امْشَ شِتْلَ *** كُونْ انْعَزِّ رَاصِ وِالنَّاسْ
  وَاهْلَكْ وَاهْلُ واهْلِ وِاتْلَــ *** ــــمِيدْ الشَـيْخْ ابْرَاهِيمْ انْيَاسْ

 3. لأديب و الشاعر عبدالله ولد محمد ولد أسنيد ” ابيّد ” في رثاء المرحوم الداه ولد ابات
  يَـــتْــمَــتْ مُـــراهْ الْــــفُــتُــوً ……. اُمَـــشْـــكـــيــلَ لاه تُــــــــسُــــــوَ
  يَــتْــمَــتْ مُــراهْ اُلَـــمْـــــرُوً …… يَــتْــمَـتْ مُـراهْ الْـخَـلْـقْ ابْــــــداهْ
  مـــوْتُ يَــــعْــمَــلْــن نُــنَـــوً ……. لاكَـــلْــتْ أنْ لامــاحَــدْ أفْـــــــداهْ
  ســاخِ حَــكْ ابْـــنَــفْــسُ هُـــوً…… وَاحْـــبــابُ وأمْــــــوالُ للَــــــداهْ
  يَــفْــدِيــهْ ابْــعَـــزً وَابْــخُـــــوً …… حَـــقْ الـــداهْ ابْــــكَ مــــــــاوَدًاهْ
  والْــيــومْ الْــخَــلقْ أرْجَ مــاتَ……. مَــنٌ وَالْــــمُـــمِــيـــــتْ أجًــــداهْ
  يَــكْــبَــظْ مُــورَ وَلْ ابــــــاتَ ……. مَــوْتْ اطْـفَـلْ كِـيـفْ الـداهْ الـداهْ
  يَــتْــمَــتْ مُـــراهْ

 4. عبد الله ولد اسنيد يرثي محمد ول باكا
  عبد الله ولد اسنيد

  ل ياسر عن ينعيل حد
  حامد للل حد اتفكد
  وفات سابك محمد
  بالموت ال لحكتن ناس
  ي الموت أمومن بيه أشد
  لمان إل لحكت حاس
  ب اكبله نفس مال لعد
  بامجهال ل ياسر حاس
  ماه باغت ويل هد
  امغن بغناه اعل ساس
  داير بيه إعد إيلا كد
  خصال يعرف عنه ياس
  ر ما يكدر يحصيه عد
  أبد خصال ما تنكاس
  بلعد ابلا كيس ابلا حد
  كاف ذاك التعرف الناس
  منه ما كافيه مقصد
  للعد ولا كاف لجناس
  ألا لفلاق ألا كاف مد
  للمعن ليد ألقتباس
  أحجلتل كولت وغمد
  لهل الشيخ ابراهيم انياس
  افكولخ محمد عن بعد
  ” أثر الخير إنس فلباس”
  واندور للـاه الصمد
  لهل عاكب ذالباس الماس
  بالخير أبالصبر أبالحمد
  إنس وسو ما ينقاس
  محمد كاع ابحد أعند
  أهل والناس ابلا مقياس
  وأمش ومنين أمش شتل
  كون انعز راص والناس
  واهلك واهل واهل واتلــ
  ـميد الشيخ ابراهيم انياس

 5. قال الأديب عبد الله ولد اسنيد

  أعم حكْ الْما شاف أنزيــــز عزيز أور دهر أتخرميــز
  رموز الفساد الغريــــــــــز فيهم .. والْ سيرتهم سيرَ
  ماهِ زينَ . فيه تمييــــــــــز فالناس ، الْحَك كل امريـر
  ألَحْك أطريك الصنك واركيز والِ من كبْل المســـــــــير
  فات اتعهد بيهَ عزيـــــــــــز ويدور ، اُعندُ يســــــــــير
  أعل عينين الخلق الْ مَـــــل أمن الكذب ، أُفتخازيـــــــ ر
  أتجٍ واتجٍ ماهُ من تـــــــــل الزيرَ . من فوك الزيــــــر

 6. شَيْنْ الصَّنْعَ مَاهُ مَحْمُودْ ****وِاكِدْ امْنَادِمْ يِسْتَغْنَ
  عَنُّ .. وَلَحْرَ لَيْنْ إعُودْ**** شَيْنْ الصَّنْعَ شَيْنْ افْلِغْنَ

  السهل الممتنع هاذ لغن و الديمين اخلاط

اترك رد