الرئيسية / قراءات أدبية / نظم في التوحيد مع الأستاذ محمد فال ولد عبد اللطيف (الجزء الثاني و الثالث)

نظم في التوحيد مع الأستاذ محمد فال ولد عبد اللطيف (الجزء الثاني و الثالث)

الحلقة 2
مقدمة في علم الكلام:

[| [(

الِّ مَــــاهُ كَـــــارِدْ نِظَـــامْ ۞ الشَّــــرْعْ و بالسِّــنَّ محْكُومْ

الِّ مِنْ عُلُــــــــومْ الظَّـلاَمْ ۞ الِّ بالْفَلْـسَـــــفَه مَلْغُــــــــــومْ

و الِّ هُوَ عِلْــــــمْ التَّوْحِيـدْ ۞ الِّ جَــــــابْ انَّ بِالتَّــأييــــــدْ

الأَشْعَـــــــرى و الْمَا تُرِيدْ ۞ بازْمَامْ الْهِـــــــدَايَ مَخْــزُومْ

ذَاكْ الَّ حَـــــــدِّنُّ تأْكِيــــدْ ۞ للشَّــــرْعْ امْعَ رَدْ الخُصُــومْ

ابْمَنْطِقْ للْخُصُــــومْ أكِيــدْ ۞ بِيهْ الِّ بالسِّنَّه مَـدْعُــــــــــومْ
)] |]الحلقة 2
مقدمة في علم الكلام:
*
*
*
[| [(

الِّ مَــــاهُ كَـــــارِدْ نِظَـــامْ ۞ الشَّــــرْعْ و بالسِّــنَّ محْكُومْ

الِّ مِنْ عُلُــــــــومْ الظَّـلاَمْ ۞ الِّ بالْفَلْـسَـــــفَه مَلْغُــــــــــومْ

و الِّ هُوَ عِلْــــــمْ التَّوْحِيـدْ ۞ الِّ جَــــــابْ انَّ بِالتَّــأييــــــدْ

الأَشْعَـــــــرى و الْمَا تُرِيدْ ۞ بازْمَامْ الْهِـــــــدَايَ مَخْــزُومْ

ذَاكْ الَّ حَـــــــدِّنُّ تأْكِيــــدْ ۞ للشَّــــرْعْ امْعَ رَدْ الخُصُــومْ

ابْمَنْطِقْ للْخُصُــــومْ أكِيــدْ ۞ بِيهْ الِّ بالسِّنَّه مَـدْعُــــــــــومْ

مَاهُـــــو جَدِيدْ، الِّ جَدِيــدْ ۞ مُصْطَلَـــــــحْ بِيهْ التّعَلُّـــــومْ

فَـاتْ اعْلِيهَ كمْ مِنْ صِنْدِيدْ ۞ بالْعِلْمْ و بالـــورعْ مَوْسُــــومْ

كِيفْ البَقَــــــلاَّنِى عمِيـــدْ ۞ اهْلْ السِّــــنَّ غَــلاَّبْ الــرُّومْ

و الجوَيْنِى و أبـــو حَامِيدْ ۞ الغَــــزَالِى، قُطْــبْ الْعُلُــــومْ

و النَّوَوِى، رَوْضِةْ لِمْسِيدْ ۞ والْقُشَيْرِى، زَعِيــمْ الْقَـــــوْمْ

و ابْنْ الصَّايِغْ عَبْدْ الْحَمِيدْ ۞ والْفَخْـــرْ الـرَّازي واسَلّـــومْ

الْعُلَمَـــــــــا أبـو الوَلِيــــدْ ۞ الْبَــــاجِى فِالدَّيْكَ مَعْلــــــــومْ

مِنْهُمْ و ابْنُ دَقِيقْ الْعِـيــــد ۞ والسَّبْكِي زَادْ و ذوكْ الْكَــوْمْ

و الْعِـزْ السُّلْطَـانْ السَّيـيـدْ ۞ لفْـــرَنْجْ ابْدَعْـــوَاتُ مَهْــزُومْ

و الْخَطِيبْ الْبَغْـدَادى شِيدْ ۞ بِيهْ و بالْعَسْقَـــــــــــلاَنى زِيدْ

و ابْنْ الْعَــرَبى كَانْ اتْفِيدْ ۞ و القُـــــرْطُبِى قَرْمْ القُــــرُومْ

و ابْنُ رَشْـــدٍ سَنْــدْ الْبَلِيدْ ۞ الحَفِيـــدْ و بَحْــــرْ المَكْـــرُومْ

وابْنُ رُشْــــدْ الْمَاهُ حَفِيـدْ ۞ حَافِظَه منْطُــــوقْ و مَفْهُــــومْ

و المَازِرِى مُولْ التَّشْدِيدْ ۞ مِنْ تَمِيـــــمْ و تَمَّــــمْ لِعْلُــــومْ

و الوَرْغَمِى ذَاْ الصِّنْدِيـدْ ۞ الِّ عِلْــــــمُ مَاهُـــــــو مكْتُـومْ

و القَرَافِي ذَاكْ الْ فِالْفَيْدْ ۞ بَحْرْ و لاَهُو بَحْـــرْ الْقَلْـــزُومْ

و ابْنُ عَاشِرْ عَبْدْ الحَمِيدْ ۞ و السَّنَوْسِي مَاهُـــــو مَظْلُـومْ

و افْمُورِيتَـــانِ مَاهْ ابْعِيدْ ۞ كَاعْ اقْطَـــــابْ اسٌومُ ذَ السَّوْمْ

يامِسْ و الْيُومْ اعْلَ تَأييدْ ۞ ذَاكْ الْمَــذْهَبْ يَامِسْ و الْيُــومْ

مَا فِيهُمْ مَهْزُومْ و لاَ فَيْدْ ۞ وَاحِــــدْ مِنْهُمْ عَنُّ مَهْــــــزُومْ

)] |]

الحلقة الثالثة:
حكم التقليد في العقائد
[| [(

اعْلَ الْعَبْـدْ الَّا يِعْتَقَـــــدْ ۞ عَقِيــدِةْ لِمَـــــانْ المُعْتَــــدْ

بِيهَ فالشَّرْعْ الْمُعْتَـــــمَدْ ۞ ذَاكْ الِّ فِالنَّـــصْ الْمَحْكُومْ

و الِّ جَابْ ابــــــو مُحَمَّدْ ۞ مِنْهَ فِالرِّسَـــــالَ مَعْلُــومْ

و لاَهُ وَاجِبْ كَاعْ اعْلَ حَدْ ۞ مَاهُ لَعْتِقَــــادْ الْمَجْــزُومْ

بِيهْ و عَنُّ مَا يِتْحَيَّـــــدْ ۞ مُكَرْظِ، مَوْتُوكْ و مَحْــزُومْ

و الْخَاطِى هَاذَ مِنُّ رَدْ ۞ الشُّبُهَــــاتْ أ كَـــــوْلْ اكُومْ

مَا وَاجِبْ شِى مِنْ ذَاكْ الرَّدْ ۞ كُونْ الْكِفَائي يَعْنِ كَوْمْ

فِيهُم تَاَهُّلْ لُ مِنْ كَــــــــدْ ۞ الْفَهمْ و مِنْ كَدْ الْعُلُــــومْ

مُلاَنَ حَكْ و لاَ مَوْجُــودْ ۞ مَاهُ ذَاكْ الرَّبْ المَعْـبُـــودْ

صِيفِتْ نَفْسُ ذَاكْ الوجُودْ ۞ بُرْهَانُ فالْعَـــالَمْ مَعْلُــومْ

بِيهْ الْكِثْرَ مَاهُ مَعْدُودْ ۞ وفالْفِطْرَ مَغْرُوسْ و مَلْمُـــومْ

فالدَّهرِ مَذِهْبُ مَرْدُودْ ۞ بالْعَقْلْ و بالْفطْــــرَ مَصْدُومْ

يَغَيْرْ الَّ بالشَّرْطْ اعُودْ ۞ السَّامِعْ يَفْهَمْ شِى مَفْهُــــوم

ذَ العَالمْ حَادِثْ بِيهْ الِّ ۞ لاَزِمْ شِى حَادثْ كِيفْ الْيُومْ

السُّكُونْ و كِيــفْ امَّلِّ ۞ لَلْـــوَانْ و كِيفْ التَّكَــــــلُّومْ

هَاذَ كَامِلْ مُسَلَّمْ بِيـــهْ ۞ بَيْنْ المُشَــــاهِدْ و الْبَدِيــــــهْ

و السَّلاَقَه مَا تنْفَعْ فِيهْ ۞ و لا ينْفَـــــعْ فِيهْ التَّقَــــدُّومْ

العالم حَادثْ مَا تِخْطِيهْ ۞ و الحَادِثْ مَحَـــدُّ مَعْـــدُومْ

لاَ بُدَّالُ مِنْ شِى يبْدِيهْ ۞ لِلْوُجُودْ ايلَ بِيـــهْ اقُـــــــومْ

و ابْـدَاهْ الِّ مَالُ شَبِيـهْ ۞ الْإلــهْ الحيْ القَــيُّـــــــــــومْ

و كونْ الطَّبِيعَه يالْقَدِيرْ ۞ الْهَ نَوْبَ تَكْــلَعْ و ادِّيـــــرْ

و اتْسَيَّرْ ذَ الْعَالَمْ تَسْييرْ ۞ اعلَ نَسَقْ وَاحِدْ مَحْتُـــومْ

مَاهُ مَفْهُومْ، الاَّ تَقْدِيرْ ۞ تَأْثِيرْ افْشِى مَاهُ مَعْـــــــدُومْ

ذَاكْ اوَدِّيلَكْ دَوْرْ اكْبيرْ ۞ و الدَّوْرْ الَّ مَـاهُ مَعْلُــــومْ

و الِّ فِالْمَعْدُومْ التَّأثِيرْ ۞ في المَعْدُومْ ال مَــاهُ مَفْهُومْ

)] |] في الحلقة القادمة : الصفات السلبية

2 تعليقات

 1. يعقوب بن عبد الله بن أبـن

  أقدم باسمى شخصيا وباسم إدارة الموقع جميع عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذ محمد بن أحمد بن الميداح على إتحافه للقراء الكرام بهذا النظم النادر المهم للأستاذ محمد فال أطال الله بقاءه.
  ونحن فى موقع انيفرار بناءا على تفويض خطي من الأستاذ دمب بنشر جميع إنتاجه الأدبي والشعري فإننا سنسطوا كل ما دعت الضرورة على مدونته وننتقى منها ما نشاء ونعيد نشره فى موقع انيفرار.

 2. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده،وبعد،فإننالا نقدرعلي تأدية ما يستحقه عليناالناشر ّ/محمد بن الميداح[دمب]وما يستحقه عليناالناظم، شيخنا وأستاذنا [بباه بن أتيش]خصو صا أن نشر مثل هذا النص المتخصص في علمي العقائد والمنطق،في هذه الظرفية ، التي تشهد،تحولا ت علي مستوي[أداء العبادات]والتقليد في المعتقدات ،أمر مهم ، وبالأحري إذا كان باللغة العامية التي قديستفيد منها النا س جميعهم ، وقد فصلتهم في نظمكم فجزاكم الله عنا وعن الدين خيرا وأعلق بمايلي:
  أتيتم بنظم رائع في العقائد***فريد محيط جملة بالمقــــاصد
  مفيدقريب للمريدتبـــصرا***وللمبتدي يبدي صحيح العقائد
  ولا غرو ،إذ أنتم هداة أيمة***توارثتموها والدا بعد والد
  فدمتم بخير والحفيظ يحوطكم ***من العين والأسواء من كل حاسـد
  ودمتم لناحصنا ملاذا ومنعة***من السوءوالمكروه عند الشدائد
  صلاة من المولي علي خير خلقه****وأصحابه الغر الكرام الأماجد
  صلاة بهانحظي بكل فضيلة *** من الدين والدنيابخرق العوائد، وكتب الفقير الي رحمة ربه وأسير ذنبه،سمي خاتم الرسل صلي الله عليه وعلي آله وصحبه،محمدن بن مناح تيب عليهما آمين وجميع المسلمين آمين يارب العالمين .

اترك رد